102

Trabis Dönemi başlıyor

Trabis nedir ?

Trabis com.tr net.tr gibi alaln adlarının belge sunulmadan alınabilmesini sağlayacak sistemdir.  İlk backorder döneminde sizin adınıza aldığınız domainin trabisin ilk açılışıyla  adınıza tahsisi yapmayı ön görmektedir.

     NIC.TR bu görevini BTK bünyesinde TRABİS adlı yeni otoriteye bırakıyor. Haliyle firmalar içinde karışık bir dönem olacak. Daha önceden satın alınmayan com.tr gibi, net.tr gibi, org.tr alan adı uzantıları dileyen kişinin alması için backdoker hizmeti oluşturulmuş bunun doğal sonucu olarak firmalara ait alan adlarının com.tr gibi, net.tr gibi, org.tr uzantılarını başka kişiler tescil edecek ve bu firmalara elindeki alan adlarını tutturabildikleri fiyata satmak isteyecekler. çeşitli hak kanunla ilglili netlik olmadığından kaosa neden olacak gibi . Çünkü ilk gelen alır sistem mantığı bunun üzerine çalışıyor. 

     Siz de alan adı ilk gelen alır şeklinde hizmet almak istiyorsanız. backdoker linki  bu adresten alan adı alabilir backdoker manegerdan aldığınız alan adlarının durumunu kontrolünü yapabilirsiniz. 

  Bize göre çok miktarda alan adına tescili sağlanmadı bu alan adlarının satışını sağlayıp gelir elde etmek Metu Nick kurumununun tam işlevle çalışmasını sağlamak istiyorlar dafa öncesinde  NicTR şeklindeki oluşum MEtu Nİc' e sonrasında Trabise olmak üzere 3 aşamalı bir değişime ulaştı.

   Fırsat domainleri yakalamanız veya firmanızla iligli olabilecek alan adlarını yakalamanız dileğiyle iyi çalışmalar.