Digital Evolution Model

Sayısal Yüzey Modeli oluşturmak için kullanılan drone ile elde edilen fotoğraflar ortofoto oluşturmada kullanılır. Elde edilen ortofoto ile Sayısal Arazi Modeli (SAM, DTM: Digital Terrain Model) ve Sayısal Yükseklik Modeli (SYMDEM: Digital Elevation Model) verileridir. Söz konusu verilerin ve güncel haritaların üretimi ve revizyonunda en fazla kullanılan veri kaynakları, drone ile haritalama ve uydu görüntüleridir.
Uydu görüntüsüyle Sayısal Arazi Modeli (SAM, DTM: Digital Terrain Model) alabilirsiniz fakat GSD (GSD: Ground Sampling Distance) oranı istediğiniz düzeyde olmaz (50 cm civarı). GSD oranını düşürmek drone ile RTK lı drone ile 1 saatime kadar hassasiyet almak mümkündür. RTK sız dronela GSD oranı 4 – 2 Santime kadar düşürmek mümkündür.
  Fotogrametri    elde edilen ölçümlerin değerlendirilmesidir .  Basitçe Günümüzün mevcut yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin geometrik doğruluğu, yer kontrol noktaları (YKN) kullanılarak yapılan çalışmalara göre, hem YKN’lerde hem de bağımsız denetim noktalarında (BDN) bir pikselin altında doğruluğa sahiptir (Topan vd., 2004). Dolayısıyla, örneğin 1 m yer piksel büyüklüğüne sahip bir görüntü 1:5000 ölçekli bir haritanın sağladığı konum doğruluğuna sahipken bu ölçekteki bir haritanın bilgi içeriğine sahip değildir. Bunun nedeni, görüntü ile harita arasında 0.05-0.10 mm GSD ilişkinin mevcut olmasıdır. Bu ilişki şöyle açıklanabilir: Harita üzerindeki bir nesne, örneğin çizgi ile gösterilen bir nesne, en az 0.25 mm kalınlığa sahiptir. Görüntü kalitesine bağlı olarak bir nesne görüntü üzerinde 2-5 piksel ile tanımlanabilir. Bu durumda harita yapımı için gereken GSD: